Bestrating

De verschillende soorten bestrating hebben allemaal specifieke eigenschappen. Denk hierbij aan de afmetingen, de uitstraling en de prijs. De meest gebruikte vormen zijn:

Wij leveren en plaatsen verschillende soorten, van een mooi keramisch terras tot een grote parkeerplaats. Voor bestrating leggen in een tuin geldt een heel belangrijke stelregel: een goede voorbereiding is het halve werk. Het zandbed klaarmaken is een precieze, tijdrovende klus. Goed gereedschap en een juiste volgorde van de uit te voeren werkzaamheden zijn hierbij van groot belang.

Bestrating laten leggen door Bersselaar

Wilt u bestrating leggen of andere tuinwerkzaamheden vakkundig laten uitvoeren in de omgeving van Rosmalen, Den Bosch of Empel? Neem contact op!

Materialen en bestratingsverband

Tuinbestrating kan op verschillende manieren aangelegd worden. De keuze van het legverband is belangrijk en bepaalt in hoge mate het eindresultaat. Een goed bestratingsverband zorgt er voor dat de stenen nauw op elkaar aansluiten en vlak en stevig blijven liggen. De meest toegepaste legverbanden zijn:

  • Halfsteensverband, de stenen verspringen op de helft van de steen;
  • Elleboogverband, de stenen worden haaks op elkaar gelegd;
  • Keperverband, de stenen worden in visgraatpatroon gelegd;
  • Wildverband, de stenen worden willekeurig achter en naast elkaar gelegd, maar wel lettend op de stevigheid van het wildverband.

Tuinbestrating, waar moet je op letten?

De belangrijkste aandachtspunten bij tuinbestrating leggen zijn:

  • Rekening houden met een goed afschot zodat het regenwater snel weg kan lopen in de riolering of de ondergrond. Gemiddeld gezien wordt er uitgegaan van een afschot van 1cm per meter, vanaf het huis aflopend.
  • Zand is het allerbelangrijkste materiaal voor een goede ondergrond. Het aan te leggen zandbed onder de tegels dient standaard breder te zijn dan de gewenste breedte van de bestrating. De dikte van de benodigde zandlaag is afhankelijk van de functie die deze krijgt. Gemiddeld gaat er een laag van 15cm zand onder het straatwerk.
  • Het aangebrachte zandbed moet verdicht worden met een trilplaat. Wanneer de tegels met regelmaat een zware belasting krijgen te verduren, is het verstandig om de ondergrond te verstevigen met fijn gebroken puin.