Vijveraanleg en tuinaanleg in Vught

Een 2D tuinontwerp op maat

De basis voor deze tuinaanleg, in het bijzonder de vijveraanleg, werd gevormd door een 2D-tekening met bovenaanzicht van de vijver met bijbehorend maatplan. Hiermee kon de vlakverdeling in de tuin beter inzichtelijk gemaakt worden omdat de nieuwe delen ingepast moesten worden in de bestaande situatie. Het terras achter in de tuin bleef gehandhaafd, de trampoline kreeg een andere plaats in de tuin. Het terras dat grensde aan de woonkamer werd uitgebreid met dezelfde natuursteentegels die oorspronkelijk gelegd waren.

Het grondwerk

Het grondwerk van de trampoline betekende het nodige graafwerk, de meerdere m³ zwarte grond die overtollig waren zijn met behulp van een container afgevoerd.